Program Mieszkanie Plus jest inicjatywą rządową, zgodnie z którą wielu Polaków, wcześniej niemogących pozwolić sobie na posiadanie własnego mieszkania, będzie miało swój wymarzony kąt. Mieszkanie Plus bowiem jest programem skierowanym właśnie do nich. Zgodnie z raportami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Polska jest znacznie poniżej średniej europejskiej wskaźnika polegającego na zmierzeniu relacji ilości mieszkańców na 1 mieszkanie. Mieszkań obecnie jest za mało a ze względu na rosnącą wartość rynku nieruchomości zakup własnego mieszkania jest związane z ogromną inwestycją, na którą nie każdy może sobie pozwolić. Sektor bankowy pomimo rekordowo niskich stóp procentowych z roku na rok zaostrza reguły polityki kredytowej, co sprawia, iż coraz mniej potencjalnych kredytobiorców ma możliwość otrzymania kredytu hipotecznego. Więcej niż połowa zainteresowanych nie spełnia obecnie wymagań związanych ze zdolnością kredytową, bądź nie posiada wymaganej kwoty wolnych środków pieniężnych, które pozwoliłyby na pokrycie kosztów wkładu własnego. Ze względu na niedobór liczby mieszkań w liczbie około 2.8 milionów w skali całego kraju, rząd we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz Budownictwa zdecydowali się rozpocząć program Mieszkanie Plus, które ma być realną odpowiedzią na problemy związane z sytuacją mieszkaniową wielu tysięcy polaków. Czy tego typu problem jest również w Częstochowie? Oczywiście, dlatego i tutaj planowane są inwestycje ściśle związane z programem Mieszkanie Plus.

Mieszkanie plus Częstochowa
Mieszkanie plus Częstochowa – jakie perspektywy na 2021 rok?

Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie Plus w Częstochowie

Program Mieszkanie Plus w Częstochowie jest programem stworzonym dla osób młodych. Często ten właśnie segment wiekowy Polaków mieszka najczęściej z rodzicami bądź wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy. Poza ludźmi młodymi, wszystkie osoby, które osiągają dochody niepozwalające im wynająć lub zakupić mieszkanie, mogą być beneficjentami programu Mieszkanie Plus Częstochowa. Sam program został podzielony na dwa filary, społeczny oraz rynkowy, dlatego propozycja udziału w programie pokrywa osoby zarówno z najniższymi dochodami, jak i tych którzy osiągają większe dochody, lecz nie są w stanie uzyskać kredytu na zakup mieszkania. Filar społeczny programu Mieszkanie Plus polega na budownictwie lokali, które powinny zaspokoić potrzeby osób ze średnimi oraz niskimi dochodami. Mieszkania w takiej formie będą użytkowane w formie najmu a czynsz będzie ustalany albo za pośrednictwem władz samorządowych albo w drodze ustawy. Jeżeli potencjalny kandydat do uczestnictwa w programie potwierdzi dostatecznie niski dochód oraz niedostateczne warunki mieszkaniowe, będzie mógł wziąć udział w programie Mieszkanie Plus. Ze względu na prawdopodobną dużą liczbę chętnych, zostaną ustalone kryteria pierwszeństwa dla osób ubiegających się o najem. Filar rynkowy natomiast przewiduje możliwość wynajmu z późniejszym dojściem do własności mieszkania. Tego typu rozwiązanie jest stworzone dla osób, które z różnych względów nie mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny a mają możliwość opłacania czynszu. W tego typu sytuacjach, sam czynsz zostanie ustanowiony po cenie rynkowej.

Istnieje jednak kilka warunków, które należy spełnić, by móc starać się o przyjęcie do programu Mieszkanie Plus Częstochowa. Po pierwsze osoba ubiegająca się nie może posiadać prawa własności do innego lokalu lub nieruchomości oraz musi mieć fizyczną możliwość opłacania czynszu w terminie. Ta druga kwestia zostanie zweryfikowana poprzez określenie zdolności czynszowej, która obliczona zostanie na podstawie dochodu rodziny. Osoby otrzymujące dodatkowe świadczenia jak zasiłki, alimenty czy programy społeczne, również mogą je doliczyć do dochodu, co jest bardzo dobrą wiadomością.

Jak skorzystać programu Mieszkanie Plus w Częstochowie

W celu skorzystania z programu Mieszkanie Plus w Częstochowie, niezbędny jest udział w naborze, który podzielone zostały na 2 etapy. Pierwszy etap rozpocznie się na pół roku przed zakończeniem budowy lokali, co przypada na 2021 rok. W momencie rozpoczęcia naboru potencjalny beneficjent ma obowiązek złożenia wniosku o zawarcie najmu, a następnie dostarczyć dokumenty dochodowe, które potwierdzą spełnienie wszelkich warunków wraz ze zdolnością czynszową. W zależności od naszej sytuacji zawodowej Rada Gminy może poprosić o inne dokumenty potwierdzające osiągany przez nas dochód. W przypadku osoby pracującej będzie to zaświadczenie o zatrudnieniu, jednak emeryt poproszony zostanie o zaświadczenie o emeryturze. Rada Gminy podejmuje decyzje w sprawie przyznania miejsca w programie.

Mieszkanie Plus w Częstochowie
Mieszkanie Plus w Częstochowie – kiedy można składać wnioski?

Jak wygląda proces – gdzie mogę pobrać wnioski?

Proces wnioskowania o przyjęcie do programu Mieszkanie Plus w Częstochowie oraz sam proces podpisania umowy jest bardzo prosty i pozbawiony formalnych trudności. Po poprawnym złożeniu wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód, należy poczekać na rozpatrzenie. Ze względu na fakt, iż wnioski są rozpatrywane w Urzędzie Gminy, to tam należy kierować wszystkie pytania oraz wątpliwości. Dużo informacji, łącznie z wnioskiem można uzyskać, odwiedzając stronę internetową programu Mieszkanie Plus oraz stronę internetową samej urzędu. Istotne jest, by wniosek został wypełniony poprawnie. Zarówno na stronie internetowej, jak i w Urzędzie Gminy możemy uzyskać precyzyjną pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku.

Mieszkanie Plus 2021 – jakie perspektywy?

Program Mieszkanie Plus jest programem rządowym, który ma za zadanie otworzyć możliwość zamieszkania we własnym zakresie dla wszystkich Polaków bez względu na ich status materialny. Zarówno inwestorzy, jak i najemcy mogą w tej sytuacji liczyć na duże wsparcie Państwa. Sam program spowodował dużą aktywność sektora budownictwa, ale i również zewnętrznego finansowania inwestycji mieszkaniowych. Realizowana inwestycja jest jednym z największych tego typu programów mieszkaniowych w całej Europie. Zgodnie z planami, Mieszkanie Plus będzie prosperował na przestrzeni następnej dekady do momentu, kiedy zostanie wykonany plan 435 mieszkań na 1 tysiąc mieszkańców. Sama Częstochowa również bierze udział w programie Mieszkanie Plus. Już teraz potwierdzone są informacje, jakoby przy ul. Wiolinowej miał powstać szereg 8 bloków, których budowa pozwoli na osiedlenie się aż 600 rodzinom. Jest to jedna z największych inwestycji budowlanych ostatnich lat w Częstochowie. Pod koniec 2019 roku, w październiku, Regionalny Fundusz Gospodarczy z siedzibą w Częstochowie, Krajowy Zasób Nieruchomości oraz spółka PFR Nieruchomości podpisały list intencyjny, który w swojej treści potwierdza rozpoczęcie współpracy pomiędzy wszystkimi wymienionymi podmiotami. Samo osiedle, które planuje się umiejscowić w Grabówce, ma mieć powierzchnię ponad 5 hektarów. Cały ten obszar, będący własnością Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, został przekazany do Krajowego Zasobu Nieruchomości jako tak zwany „bank ziemi” programu MIeszkanie Plus. Sam projekt osiedla zostanie wyłoniony w toku zapowiedzianego konkursu a rozpoczęcie budowy planowane jest na początek 2021 roku.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty kredytów w Częstochowie

Telefon: +48 533 88 78 78