Coraz wyższe raty kredytów powodują, że wiele osób mierzy się z problemami, na które odpowiedzią ma być powołany przez rząd Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Bez względu na to, czy problemy są wyłącznie przejściowe, czy też spowodowane działaniami Narodowego Banku Polskiego, warto rozważyć skorzystanie z pomocy państwa, gdy raty kredytów zaczynają przytłaczać. Czym dokładnie jest i jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców? Wyjaśniają eksperci kredytowi z Częstochowy.

Raty hipotek mocno w górę

Po tym, jak Narodowy Bank Polski rozpoczął cykl podwyżek, którego aktualnie końca jeszcze nie widać, raty kredytów opartych o zmienną stopę procentową dosłownie poszybowały. Aktualna stawka WIBOR wynosi już powyżej 6 procent, a w najgorszym położeniu znajdują się posiadacze kredytów hipotecznych – zwłaszcza Ci, którzy swoje zobowiązania zaciągnęli w okresie historycznie niskich stóp procentowych.

W przypadku wielu umów kredytowych raty raptem w ciągu 8 miesięcy wystrzeliły nawet o 80 procent, a jak wspomnieliśmy już wcześniej, końca podwyżek stóp nie widać. Działania NBP mają na celu wyhamowanie inflacji, jednak podwyżki stóp procentowych “działają” dopiero po 3-4 kwartałach. Można zatem oczekiwać, że w ciągu kolejnych miesięcy raty kredytów dalej będą rosły.

Rządowa tarcza dla kredytobiorców

Aby powstrzymać negatywne skutki walki z inflacją przez Narodowy Banki Polski, rząd premiera Mateusza Morawieckiego przygotował pakiet wsparcia dla kredytobiorców, który ogłoszony został niespełna kilka tygodni temu. Zgodnie z zapowiedziami, a także projektem ustawy, kredytobiorcy będą mogli skorzystać z 8-krotnych wakacji kredytowych, Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz zamiennika WIBOR, który docelowo ma być niższy o około 0,4 procent od aktualnej stawki WIBOR. Ustawa ma wejść w życie w III kwartale 2022 roku, co oznacza, że zarówno wakacje kredytowe, jak i zamiennik WIBOR będą dostępne pomiędzy czerwcem a wrześniem tego roku.

Co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jednym z wymienionych wcześniej rozwiązań, które mają wesprzeć kredytobiorców w najbliższym miesiącach / latach, jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Nie jest to jednak nowa instytucja, ponieważ został powołany na mocy ustawy z 2015 roku. Powołał go Bank Gospodarstwa Krajowego, a budżet w nim zgromadzony pochodzi z dobrowolnych wpłat banków. Wciągnięcie funduszu na listę pakietów pomocowych, o których mówił niedawno premier, ma polegać na zwiększeniu jego budżetu z kilkuset milionów do kilku miliardów złotych.

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Osoba posiadająca kredyt hipoteczny, która mierzy się z problemami w spłacie rat, po spełnieniu określonych w ustawie warunków, może otrzymać w ramach funduszu nieoprocentowaną pożyczkę. Jej górna granica wynosi 72 tysiące złotych, a miesięczna “rata”, którą wypłaci BGK, nie może przekraczać 2 tys. zł. Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na spłatę rat kredytu hipotecznego. Okres karencji w spłacie pożyczki z FWK wynosi dwa lata, a jeśli kredytobiorca będzie spłacał ją w terminie przez minimum 100 rat, pozostałe 44 raty mogą zostać umorzone.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców adresowany jest od osób, które mają problemy ze spłatą kredytów mieszkaniowych. Ekspert kredytowy Częstochowa.

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców adresowany jest wyłącznie do posiadaczy kredytów hipotecznych. Nie oznacza to jednak, że skorzystać z niego mogą wszyscy zainteresowani.  Zgodnie z zamieszczonymi stronie BGK informacjami, aby otrzymać pomoc w ramach funduszu, trzeba spełnić jeden z określonych w ustawie warunków:

  1. w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego;
  2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
  3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
    • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1.552,00 zł),
    • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

Jak widać, pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest przygotowana wyłącznie dla tych osób, które faktycznie mierzą się ze sporymi problemami.

Jak zmniejszyć ratę kredytu hipotecznego?

Jeśli w obliczu znacznych wzrostów stóp procentowych – lub innych czynników oddziałujących na nasze możliwości finansowe – raty kredytów stały się zbyt dużym obciążeniem, warto rozważyć inne możliwości, które pomogą nam nieco “odetchnąć”. Świetnym rozwiązaniem może być obniżenie raty kredytu hipotecznego, a można to zrobić na kilka sposobów.

Po pierwsze poprzez wydłużenie okresu spłaty kredytu, czyli zastosowanie tzw. prolongaty, po drugie poprzez refinansowanie kredytu, co potocznie można nazwać przeniesieniem do innego banku. Trzecim, nieco hybrydowym rozwiązaniem, jest refinansowanie z jednoczesnym wydłużeniem okresu kredytowania, co pozwoli na znaczne obniżenie miesięcznej raty i na pewno wpłynie korzystnie na nasz domowy budżet.

WAŻNE! Dobranie odpowiedniego kredytu refinansowego jest niezwykle istotne podczas próby zmniejszenia wysokości raty. W znalezieniu odpowiedniego i co ważne optymalnego rozwiązania pomoże niezależny ekspert kredytowy.

Zdjęcia: Geber 86, penyushkin via Canva.